Καταστατικό Συλλόγου

Άρθρο 1. Ονομασία-έδρα                                                                                            

Η ακριβής ονομασία του Συλλόγου είναι:                                                                        

«ΣΕΡΡΑΙΕΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ-Δράσεις για τη μητέρα και το παιδί» με έδρα τις Σέρρες, Πλ. Εμπορίου 24

Άρθρο 2. Σκοποί

Ο  Σύλλογος δεν  έχει  κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  Λειτουργεί  με βάση  την αλληλεγγύη  και  την φιλανθρωπία, με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για τη μητέρα και το παιδί. Βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι:

Φιλανθρωπικός: Δωρεές σε είδη, χρήματα, κλπ. Επισκέψεις σε φορείς, ιδρύματα, νοσοκομεία κα.

Οργάνωση εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Εκπαιδευτικός. Δράσεις σχολικά μαθήματα, μουσικής κλπ.

Εκδρομικός-οργάνωση εκδρομών με σκοπό την ψυχαγωγία των μελών.

Συμβουλευτικός. Ομιλίες, σεμινάρια, ομάδες στήριξης νέων μητέρων, υποψήφιων μητέρων, κλπ.

Συναντήσεις όλων των μητέρων καθώς και των μελών των οικογενειών τους, που ζουν στο Ν. Σερρών

ή έχουν καταγωγή από το Ν. Σερρών και διαμένουν ανά την Επικράτεια.

Παροχής βοήθειας σε γυναίκες που γίνονται πρώτη φορά μητέρες με σκοπό να προσαρμοσθούν και να

βιώσουν ομαλά το στάδιο της λοχείας, προώθηση του θηλασμού και ενημέρωση για τα στάδια της

βρεφικής ηλικίας.

Συνεργασία με όλους τους παρόμοιους συλλόγους, σωματεία, κέντρα πολιτισμού ή δημόσιες υπηρεσίες

στις Σέρρες και συμμετοχή σε δικά τους προγράμματα.

Άρθρο 3. Μέλη-Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι τακτικά και να έχουν συμπληρωμένο το 18° έτος της ηλικίας

τους. Τακτικά μέλη μπορεί να είναι:

α) Μητέρες και μέλλουσες μητέρες ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών  και ηλικίας

αυτών, οι οποίες ζουν στο Ν. Σερρών ή έχουν καταγωγή από το Ν. Σερρών και διαμένουν ανά την

Επικράτεια.

γ) Οι γυναίκες οι οποίες ζουν στο Ν. Σερρών, έχουν φιλικά αισθήματα προς τα παιδιά και θέλουν να

είναι μέλη αυτού του Συλλόγου.

Εκτός από τα τακτικά μέλη η Γενική συνέλευση κάνοντας επιλογή από τα άτομα τα οποία μπορούν να

ανεβάσουν το κύρος του Συλλόγου, ανακοινώνει τα επίτιμα μέλη. Κάθε επίτιμο μέλος μπορεί να είναι

παρόν στις συνελεύσεις του Διοικητικού συμβουλίου και στην Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη έχουν

το δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους αλλά όχι και να ψηφίσουν.

Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ήτοι:   α) Να ψηφίσουν και να τους

ψηφίσουν με δικαίωμα επανεκλογής. Στο Διοικητικό συμβούλιο μπορούν να είναι όλες οι μητέρες-μέλη

του Συλλόγου. Επίσης μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο και γυναικών που

δεν είναι Ελληνίδες υπήκοοι σε ίσο αριθμό με τις Ελληνίδες, β) Να φέρνουν προτάσεις -προφορικές και

γραπτές-σχετικές  με τις  δραστηριότητες  σύμφωνους  με  τους  στόχους του   Συλλόγου,   γ)   Να

συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στην λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίζουν. Όλα τα

μέλη είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν στην διεκπεραίωση όλων των στόχων ταυ Σύλλογου να

αποφεύγουν όλες τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να βλάψουν το Σύλλογο, δ) Να πληρώνουν

υποχρεωτικά την εισφορά, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου

δεν μεταβιβάζεται, δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, ούτε κληρονομείται

Άρθρο 4. Διαδικασία εγγραφής τακτικών μελών                                                                                    

 

Η αποδοχή καινούριων μελών επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά την γραπτή-αίτηση του ενδιαφερόμενου και με την καταβολή του ποσού των 10 ευρώ, ως εγγραφή και συνδρομής

Το ποσό αυτό μπορεί να αλλάξει με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5 - Διαγραφή μελών

Δεν μπορούν να είναι μέλη του Συλλόγου και στην περίπτωση που γράφτηκαν τυχαία γίνεται η αποβολή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: 1) πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί ή εναντίον των οποίων εκκρεμεί δίωξη για, εκ προθέσεως διαπραττόμενο, ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας 2) πρόσωπα τα οποία με τις πράξεις τους ή με την εν γένει συμπεριφορά τους βλάπτουν και χαλάνε το επίπεδο του Συλλόγου, 3) πρόσωπα τα οποία βλάπτουν τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου με την έλλειψη αλληλεγγύης και σεβασμού, 4) πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με την πολιτική ή προσπαθούν να πετύχουν προσωπικούς στόχους οι οποίοι είναι εναντία στους στόχους του Συλλόγου, 5) πρόσωπα τα οποία είναι μέλη άλλων σωματείων των οποίων οι στόχοι είναι αντίθετοι από τους στόχους του Συλλόγου αυτού, 6)πρόσωπα τα οποία έχουν κακό όνομα στο περιβάλλον από το οποίο προέρχονται.

Μέλος το οποίο έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα στην προθεσμία των 30 ημερών αφού του γνωστοποιήθηκε η απόφαση της Γενικής συνέλευσης για την

αποβολή του.

Άρθρο 6. Αποχώρηση μελών

Η αποχώρηση μέλους από το Σύλλογο γίνεται ελεύθερα, αλλά πρέπει να γίνει με γραπτή δήλωση η οποία υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη λήξη του οικονομικού έτους. Πρόσωπο το οποίο αποχωρεί από το Σύλλογο δεν έχει κανένα δικαίωμα στα οικονομικά του Συλλόγου και είναι υπεύθυνο για όλα τα οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν και είναι σχετικά με το Σύλλογο

μέχρι τη στιγμή της υποβολής γραπτής δήλωσης για αποχώρηση.

Άρθρο 7. Επιλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου

Οι εκλογές για το Διοικητικό συμβούλιο διεκπεραιώνονται υπό την επίβλεψη της πενταμελούς επιτροπής επίβλεψης την οποία την ψηφίζει η Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της επιτροπής επίβλεψης μπορεί να είναι εκλεγμένοι και στο Διοικητικό συμβούλιο. Η επιτροπή δέχεται, υπογράφει και ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων, ελέγχει το εκλογικό κέντρο και γενικώς είναι υπεύθυνη για όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εκλογές. Οι εκλογές γίνονται με ανώνυμη ψηφοφορία την Κυριακή και δεν διαρκούν πάνω από 4

ώρες. Το σύστημα των εκλογών είναι αναλογικό.

Άρθρο 8. - Διοίκηση του Συλλόγου

Το Σύλλογο, διοικεί πενταμελές Διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από: πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμίαμέλοςκαιέναμέλος. Η εκλογή του Διοικητικού συμβουλίου γίνεται μια φορά ανά δύο χρόνια και η θητεία του διαρκεί δύο (2) χρόνια, ενώ η εκλογή του γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει τρία επιπλέον μέλη ως αναπληρωτές. Μετά το τέλος της θητείας, εάν κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου αναδειχθεί άξιο με την προσφορά του, μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος για την επανεκλογή του ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αναδεικνύονται τα μέλη εκείνα τα οποία θα συγκεντρώσουν των μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Η Πρόεδρος, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που βλάψουν το κύρος του Συλλόγου ή δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης μπορούν να απομακρυνθούν από τη θέση τους στο διοικητικό συμβούλιο ή ακόμα να αποβληθούν από το Σύλλογο.

Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε 90 ήμερες και εκτάκτως ανάλογα με τις ανάγκες. Το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η αδικαιολόγητη απουσία μελών του Διοικητικού συμβουλίου από τη συνεδρίαση αυτού για 3 συνεχόμενες φορές, αυτόματα έχει ως συνέπεια την αντικατάσταση του μέλους με τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο.

Το Διοικητικό συμβούλιο φροντίζει να υπάρχει σεβασμός των κανόνων του καταστατικού, φροντίζει για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει το ημερήσιο πρόγραμμα, είναι υπεύθυνο για την

πρόοδο του Συλλόγου και για την εργασία του δίνει αναφορά στην Γενική Συνέλευση.

Η πρόεδρος κατευθύνει όλες τις συνεδριάσεις της Γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού συμβουλίου

(οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής συνέλευσης). Η γραμματέας σημειώνει στα πρακτικά, τα οποία θα διαβαστούν στο τέλος και θα υπογραφούν από τη μεριά της  προέδρου. Η πρόεδρος κρατάει τα αρχεία του Συλλόγου και είναι υπεύθυνη για την αλληλογραφία και για την σφραγίδα του Συλλόγου. Με την ταμία, υπογράφει όλους τους λογαριασμούς. Στην περίπτωση της απουσίας της, θα την αντικαθιστά η αντιπρόεδρος. Όλα τα οικονομικά βιβλία του Συλλόγου υποβάλλονται σε έλεγχο κάθε τρεις μήνες. Η ταμίας είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνη για την αδικαιολόγητη έλλειψη χρημάτων από το ταμείο. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους συνειδητά και υπεύθυνα, σύμφωνα με τους στόχους του Συλλόγου. Στα δικαστήρια ή και εξωδίκως, το Σύλλογο τον εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή η ειδικά, με απόφαση του Δ.Σ., προς τούτο εξουσιοδοτημένη πρόεδρος ή ειδικά εξουσιοδοτημένο για την περίπτωση μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.  

Άρθρο 9. - Επιτροπή ελέγχου

Η επιτροπή αποτελείται από 5 τακτικά μέλη του Συλλόγου και 3 μέλη τα οποία θα τους αντικαταστήσουν σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία 3/5. Την επιτροπή εκλέγει η Γενική συνέλευση με διάρκεια θητείας ενός χρόνου. Η επιτροπή αυτή ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και το ταμείο του Συλλόγου και αναφέρει γραπτά στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που διαπιστώσει τη μη ομαλή λειτουργία, μπορεί να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ίδιο άτομο δεν μπορεί να είναι μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής ελέγχου.

Άρθρο 10. - Γενική συνέλευση

Η Γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι ανώτατο όργανο το οποίο εκλέγει το Διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή ελέγχου, αποφασίζει για την αποδοχή νέων μελών και αποβολή άλλων. Τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται κάθε Ιανουάριο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία την υπογράφει η πρόεδρος και η γραμματέας. Στην πρόσκληση αναγράφεται η ώρα και η τοποθεσία της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση πρέπει να σταλεί 20 ήμερες πριν την συνεδρίαση. Στην τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται τα αποτελέσματα και οι δράσεις του προηγούμενου έτους και καθορίζονται οι στόχοι για το τρέχον έτος. Η Γενική Συνέλευση συνεδρι

άζει εκτάκτως, εάν υπάρχει ανάγκη ή εάν το ζητήσει το Διοικητικό συμβούλιο, η πρόεδρος, η επιτροπή ελέγχου ή το 1/5 των μελών του Συλλόγου. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται ισχύουσα εάν είναι παρόντα τα μισά + 1 μέλος και οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία γίνεται δημόσια με το σήκωμα του χεριού. Για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία γίνεται μυστική, εάν οποιοδήποτε μέλος το ζητήσει. Εάν το 1/5 των μελών το προτείνει η ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική για οποιοδήποτε θέμα. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται ισχύουσα ακόμα και σε περίπτωση που δεν γίνει η ψηφοφορία, αλλά όλα τα μέλη έχουν δώσει την γραπτή δήλωση ότι συμφωνούν σχετικά με κάποιο ζήτημα. Η εκκαθάριση (λύση) του Συλλόγου μπορεί να γίνει με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέλη γίνουν λιγότερα από 10 και δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει ή εάν οι δραστηριότητες του Συλλόγου πάψουν να είναι σύμφωνες με τους στόχους οι οποίοι ορίζονται στο καταστατικό.

Όποια απόφαση της Γενικής συνέλευσης είναι ενάντια στον νόμο, θεωρείται μη ισχύουσα. Η Γενική συνέλευση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποφασίσει τον καταμερισμό της περιουσίας του Συλλόγου ανάμεσα σταμέλη του και σε περίπτωση της λύσης του .

Η τροποποίηση των καταστατικών καθώς και η διάλυση του Συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 11.- Οικονομική πόροι του Συλλόγου

Οι οικονομικοί πόροι τους οποίους διαχειρίζεται ο Σύλλογος προέρχονται από τις εξής γνωστές πηγές: 1) από την συνδρομή-εγγραφή: 10 ευρώ για κάθε μέλος κατά την υποβολή αίτησης για είσοδο στο Σύλλογο. Το ποσό αυτό μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 2) από τις δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων και από τη χρηματοδότηση, η οποία προέρχεται από τα αρμόδια όργανα, 3) προσφορές μελών, 4) κέρδος, από την οργάνωση εκδηλώσεων, παζαριών οι οποίες οργανώνονται για τα μέλη και τις οικογένειες τους.

Άρθρο 12. Διάλυση

Στην περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου (άρθρο 10) όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου θα

πάνε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στις Σέρρες.

Άρθρο 13 - Οικονομικό έτος                                                                                                                     

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλην του πρώτου έτους λειτουργίας του συλλόγου, του οποίου η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από τηνημερομηνία αναγνώρισης του σωματείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου με την αναγνώριση

έτους.

Άρθρο 14 - Εθελοντική υπηρεσία

Το Διοικητικό συμβούλιο όπως και τα υπόλοιπα μέλη εργάζονται εθελοντικά.

Άρθρο 15 - Σφραγίδα του Συλλόγου

Η σφραγίδα του Συλλόγου έχει ορθογώνιο σχήμα και θα γράφει στα Ελληνικά: Σύλλογος «ΣΕΡΡΑΙΕΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ » και τη διεύθυνση (με κεφαλαία γράμματα)

Άρθρο 16 - Ακροτελεύτιο

Αυτό το καταστατικό, το οποίο αποτελείται από 16 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε στους ιδρυτές και βεβαιώθηκε, γίνεται αποδεκτό και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη κατά την συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2011 στις Σέρρες, θα τεθεί δε σε ισχύ αμέσως μετά την κατά νόμω έγκριση του από το Πρωτοδικείο Σερρών. Μέχρις εγκρίσεως του ο Σύλλογος θα διοικείται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των ιδρυτών αυτού, το οποίο θα ενεργήσει τα δέοντα για την αναγνώριση του Συλλόγου και θα συγκαλέσει εντός μηνός από της νομίμου εγγραφής αυτού εις τα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού συμβουλίου.

Οι ιδρύτριες

1.      Βασιλική Πέτσα

2.      Γλυκερία Σκιαδοπούλου

3.      Ελισάβετ-Ειρήνη Μιχαηλίδου

4.      Λαμπρινή Ζουριδάκη

5.      Νίκη Παπάζογλου

6.      Γεωργία Γούλα

7.      Ζωή Μεσάικου

8.      Μαρία Ρουστάνη

9.      Ευγενία Ακριτίδου

10. Θάλεια Παύλου

11. Δάφνη Πέγιου

12. Θάλεια Κούκλη

13. Ελένη Πρόβατου

14. Σοφία Σκαρλατοπούλου

15. Σοφία Ραφτοπούλου

16. Χριστίνα Παπαφράγκου

17. Πολυτίμη Αρβανιτίδου

18. Ναταλία Ιωαννίδου

19. Ουρανία Καπέλου

20. Δήμητρα Τρανού

21. Λαμπρινή Καμτσικλή

 

Η Ιστοσελίδα είναι μία προσφορά της Σερραϊκής Εταιρείας Κατασκευής Ιστοσελίδων www.webmaking.gr

και του πολυοδηγού Σερρών www.serresvres.gr