Προσφορές

Προσφορές

Ανανεωμένες οι προσφορές για τα μέλη του συλλόγου για το έτος 2018!! 
Ας στηρίξουμε την τοπική αγορά. Ας στηρίξουμε τα καταστήματα που μας στηρίζουν.Η επιτυχία της προσπάθειας εξαρτάται από τη συμμετοχή μας.

Συμβουλές για ορθή και αποτελεσματική διαδικασία
- Η επίδειξη της κάρτας από τα μέλη πρέπει να γίνεται πριν την έκδοση της απόδειξης.
- Οι εκπτώσεις και προσφορές προς τα μέλη του Συλλόγου δεν λειτουργούν αθροιστικά με οποιαδήποτε άλλη προσφορά του καταστήματος.
- Κάθε επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την προσφορά της , αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει τον Σύλλογο και αυτός με τη σειρά του τους χρήστες της κάρτας.

 

5

6ii

7iii

8iii

 

Η Ιστοσελίδα είναι μία προσφορά της Σερραϊκής Εταιρείας Κατασκευής Ιστοσελίδων www.webmaking.gr

και του πολυοδηγού Σερρών www.serresvres.gr