Γενική Συνέλευση & Κοπή Βασιλοπιτας

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Άκροπολ (5o χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης).

 

Η Ιστοσελίδα είναι μία προσφορά της Σερραϊκής Εταιρείας Κατασκευής Ιστοσελίδων www.webmaking.gr

και του πολυοδηγού Σερρών www.serresvres.gr