Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012 00:00

Δικαστική Απόφαση

Το προσωρινό συμβούλιο παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο Σερρών στις 13 Μαρτίου 2012. Όλα ήταν έτοιμα και ο Σύλλογος είναι πλέον γεγονός!

 

Η Ιστοσελίδα είναι μία προσφορά της Σερραϊκής Εταιρείας Κατασκευής Ιστοσελίδων www.webmaking.gr

και του πολυοδηγού Σερρών www.serresvres.gr